پارچه تنظیف

فروش پارچه تنظیف | ۰۹۱۲۸۶۲۹۲۹۹

فروش پارچه تنظیف

فروش پارچه تنظیف

فروش پارچه تنظیف

حرکات پایه ساز، از جمله کاربرد دوبی و ژاکارد.
اتوماتیک اتوماتیک، خودکار اتوماتیک، ماشین آلات بافندگی کمتری، تری
آچار و جعبه آچار قطره
 مقدمه ای بر بافت های اولیه؛ ساده، سبد، نوار؛ توری، ساتین، ساتین، دوبی،
ژاکارد، کراپ، پیکه، مروارید زنانه، تری، مخمل و دامن.
کاربردی
شناسایی نخ، فیبر، بافت، شمارش ساخت و وزن
واحد 4: فرم های دیگر از منسوجات تئوری: 10 مارک عملی:
20 مارس
اهداف:
 برای آشنایی با مبانی انواع مختلف بافندگی و خواص نساجی
پارچه، و دیگر اشکال پارچه مانند غیر بافته شده، فلت، توری و نخی
نتیجه یادگیری:

فروش پارچه تنظیف

 

 برای پیش بینی و انتخاب انواع مختلفی از پارچه بافندگی، غیر بافته، فلت و برید
با توجه به استفاده های مختلف
 برای شناسایی و شناسایی انواع مختلف: بافتنی، غیر بافته، فلت، و
پارچه های برید
محتوای دوره:
 تفاوت میان پارچه های بافته شده و نسيج.
 عمومی شرایط بافندگی: انواع ماشین آلات بافندگی؛ ماشین های دایره ای و مسطح
 انواع دوختن بافندگی
 خواص پارچه بافتنی بافتنی؛ جرسی، ریب، فورل و اینترلوک
 مقايسه و ويژگي هاي پارچه تيغه دار
 پارچه های غیر پارچه ای؛ روش ها و مواد برای تولید غیر بافته شده
پارچه نمد؛ گلدوزی؛ پارچه خزنده، پارچه و دیگر پارچه های باریک
متدولوژی تدریس

فروش پارچه تنظیف

 

 سخنرانی های مصور با اسلاید و تصاویری همراه با الیاف، نخ، بافته،
پارچه بافتنی بدون پارچه، توری و پارچه بافت.
انتظار می رود از معلم یک کتابخانه از پارچه ها برای توضیح و ایجاد کند
کلاس ها را انجام دهید
 بازدید از کارخانه های نساجی و صنعت
کتاب های مرجع:
منسوجات؛ فیبر به پارچه – Corbman
منسوجات توسط سارا كادولف و آنا لانگفورد
50 علامت گذاری شده – تئوری
50 علامت – عملی
کلاس XI

فروش پارچه تنظیف

مقدمه
 معرفی اصطلاحات بافندگی و بافندگی
 برای آشنا کردن دانشآموزان با فناوری Weaving، دسته بندی و دسته بندی
فرآیندهای آماده سازی
 برای به دست آوردن یک مرور کلی از ساختارهای مختلف بافته شده
 معرفی دامنه صنایع طراحی بافته.
واحد I-مقدمه از منسوجات 20 علامت 10
دوره ها

(10 مارکس – نظریه
10 مارک-تخصیص)
هدف، واقعگرایانه
 معرفی دانش آموزان به صنعت نساجی بافته شده.
 واحد با تمام تعاریف مهم از منسوجات بافته شده و انواع مختلف
اصطلاحات مرتبط
 برای حساسیت به دانش آموزان نسبت به طبقه بندی پارچه و انواع مختلف فیبر.
 معرفی عناصر و قطعات آن.

فروش پارچه تنظیف

محتوای دوره
1. معرفی به منسوجات –
معرفی منسوجات و اصطلاحات مختلف.
ب طبقه بندی پارچه های بافته شده و غیر بافته شده
اساس فیبر / نوع نخ
2. معرفی به بافندگی –
درک بافت، تاریخ خود را از نظر بافت سنتی و
تاثیر انقلاب صنعتی
ب اصطلاحات بافندگی
من. پایان / وارپ
دوم رد و بدل

. شمارش رید و محاسبات پیچیده
. آرم –
چاقو یک پارچه است
ب طبقه بندی های آن بر اساس شاتل و شاتل کمتر looms، قدرت
پارچه، دستبند، دستمال توالت، جک و دوبی
نتیجه یادگیری

فروش پارچه تنظیف

در پایان واحد دانش آموز باید قادر باشد
 برای تمیز کردن انواع پارچه های بافته شده
 برای درک فن آوری بافندگی
طبقه بندی و شناسایی انواع مختلف پارچه
روش آموزش
 سخنرانی های تفصیلی با ارائه سخنرانی های قدرت
 معلم باید بازدید کننده ای از یک واحد بافندگی یک کارخانه تولید نساجی کامپوزیت باشد
انتظار می رود از معلم یک کتابخانه از پارچه ها برای توضیح ایجاد کند
وظیفه

 تهیه اسمبلی پارچه Fabric – 10 نمونه پارچه (8 “x8”) از
پارچه بافته شده، بافندگی و بافته شده. نمونه ها باید از انواع متفاوت ساخته شوند
فیبر و نخ
 تخصیص گروه- ارائه توسط یک گروه از 5-6 دانش آموز. گروه ها
ارائه یک نوع از Loom ارائه.

 

فروش پارچه تنظیف

معیارهای ارزیابی
 انتخاب نمونه ها، شناسایی، طبقه بندی و ارائه به عنوان یک
کتاب نمونه
 ارائه – ارائه کلامی، ارائه بصری، درک از
موضوع، مدیریت گروه
 کیفیت کار ارائه شده
 Viva-voice برای کتاب نمونه و ارائه
واحد II – فن آوری بافندگی 20 مارک 30 دوره
(10 مارکس – نظریه
10 علامت – تخصیص)
هدف، واقعگرایانه
 این واحد دانشجویان را به مکانیزم های مختلف آویز معرفی می کند
 رده بندی قطعات و قطعات فلزی.

فروش پارچه تنظیف

 

 معرفی پیش بند های نخ – پیش شرطی مهم برای بافندگی.
محتوای دوره
1. مکانیسم بافت –
a جزئیات کامل دزدگیر – قطعات آن، حرکات و اصطلاحات دیگر
مرتبط با بافندگی
2. Loom آمادگی –
a فرآیندهای مربوط به تهیه چنگال برای بافندگی – سیم پیچ،
انحراف، پیشگیری و پیشگیری از ضایعات
3. مقدمه ای بر طراحی بافت
استفاده از کاغذ مقاله / مقاله گراف / کاغذ طراحی
ب روش های تعویض تار و تیر
ج ساخت پارچه
د طراحی، پیش نویس و برنامه ریزی برنامه ریزی
انواع پیش نویس طرح
نتیجه یادگیری
در پایان واحد دانش آموزان باید بدانند،

فروش پارچه تنظیف

 جزئیات کامل در مورد ماشین آلات و قطعات آن.
 روش های آماده سازی برای بافندگی

 فرآیند درگیر در تهیه طرح، پیش نویس و برنامه ریزی

 بازدید از یک کارخانه نساجی کامپوزیت – واحد آمادگی
وظیفه
 راه اندازی شمشیر – دانش آموز به صورت جداگانه یک گلدان را با سه متر راه اندازی خواهد کرد
پیچ و تاب، برای نمونه های عرض 8 اینچ.
معیارهای ارزیابی
 ارزیابی روزانه در ارائه کار
 سطح بهبودی در صورت لزوم
 نقطه نظر، منظم بودن و صداقت
 کیفیت تنظیم دام

 معرفی سازه های

فروش پارچه تنظیف

پارچه و طراحی طراحی.
 ساخت ساختار ساده، طلایی و ساتین با استفاده از کاغذ نقطه ای.
محتوای دوره
1. مقدمه ای بر دوخت ساده
ویژگی های بافندگی ساده
ب تزئینات بافتنی ساده
ج مشتقات بافت ساده

3. ویژگی های طوسی بافندگی
a مشتقات طوسی

ویژگی های ساتین
ب ساتن / ساتن نامنظم
نتیجه یادگیری
در پایان واحد دانش آموزان باید بدانند،
 سه ساختار پارچه اصلی
 چگونگی ساخت ساختار بر روی کاغذ طراحی
 چگونگی تهیه طرح، پیش نویس و برنامه ریزی

فروش پارچه تنظیف

خلاصه اجرایی
گزارش بازار جهانی Textiles Textiles، 2016، که توسط تهیه شده است
اداره تجارت (ITA) پیش بینی می کند که تقاضای جهانی برای محصولات

نساجی صنعتی U.S. به 4 درصد افزایش یابد
سالانه تا سال 2017 نوآوری و تکنولوژی جدید همراه با روابط تجاری

توسعه یافته تحت موجود است
و توافقنامه های تجارت آزاد در آینده این افزایش تقاضا را در اختیار خواهد داشت.

گزارش بازار برتر تاریخی را بررسی می کند
داده های 2008 تا 2015 به همراه پیش بینی های تقاضا برای

سال های 2016 و 2017.
منسوجات فنی به عنوان مواد نساجی و محصولاتی که در

درجه اول برای عملکرد فنی آنها استفاده می شود تعریف شده اند

فروش پارچه تنظیف

ویژگی های عملکردی، گاهی اوقات به عنوان یک جزء یا بخشی

از یک محصول دیگر برای بهبود عملکرد
تولید – محصول. تقاضای جهانی برای انواع منسوجات به طور پیوسته

در نتیجه افزایش پایگاه آنها افزایش یافته است
از برنامه های کاربردی در صنایع نهایی استفاده می شود. بخش

عمده ای از تقاضا برای پارچه های نساجی از استفاده های مختلف استفاده می شود
صنایع، مانند خودرو، ساخت و ساز، مراقبت های بهداشتی،

لباس های محافظ، کشاورزی، ورزش
تجهیزات / لباس ورزشی و حفاظت از محیط زیست.

فروش پارچه تنظیف

این مطالعه در مورد بازار پارچه های صنعتی ایالات متحده در نظر

گرفته شده است تا تجزیه و تحلیل چشم انداز رقابتی،
از جمله در حال توسعه روند و مناطق کلیدی که تولید کنندگان

می توانند فرصت های جدید و مداوم برای پیدا کردن
محصولات آن ها. این علاوه بر بررسی تقاضای جهانی تاریخی و آینده

برای محصولات نساجی صنعتی ایالات متحده است
گزارش بازارهای بالا 9 بازار کلیدی خارجی را نشان می دهد

که تولید کنندگان ایالات متحده می توانند رشد و فرصت ها را ببینند

فروش پارچه تنظیف

برای گسترش بازار خود. 9 کشور ITA از 30 مورد برتر برای مطالعات موردی در برزیل،
کانادا، چین، هند، کره، مکزیک، سنگاپور، تایوان و ویتنام. این

بازارها طیف وسیعی از محصولات را نشان می دهند
کشورها برای نشان دادن نقاط مختلف به جای بازارهای

بالایی به طور کلی (نگاه کنید به شکل 1).
مطمئنا رشد در بازار پارچه های فنی ادامه دارد. افزایش

تقاضا برای پارچه های فنی دیده خواهد شد
در هر دو بخش توسعه یافته و در حال توسعه جهان. این

را می توان به عوامل مانند افزایش درآمد نسبت داد
و یک زندگی روز افزون زندگی همراه با پیشرفت تکنولوژی

پزشکی، گسترش بخش های ساختمانی،

فروش پارچه تنظیف

آگاهی از ایمنی و محیط زیست و افزایش هزینه های مراقبت های

بهداشتی. اینها چند عامل هستند
که به تقاضای پارچه های فنی کمک می کند.
بازار جهانی نساجی صنعتی به لحاظ جغرافیایی به پنج منطقه

کلیدی تقسیم شده است: آمریکای شمالی، لاتین
آمریکا، اروپای شرقی و غربی، آسیا و اقیانوسیه، و آفریقا و خاورمیانه.
بازار آمریکای شمالی قوی و پایدار است. مکزیک و کانادا دو بازار بزرگ برای U.S.
پارچه های صنعتی، 55 درصد از کل تجارت را تشکیل می دهند.

در سال های اخیر، مکزیک در خودرو خود شاهد رونق بوده است
صنعت تولیدی که مستقیما بر تقاضای خود برای پارچه های

صنعتی تاثیر می گذارد. به همین ترتیب، تولید کنندگان ایالات متحده نیاز دارند

فروش پارچه تنظیف

حفظ آگاهی از اهمیت روزافزون بازارهای آمریکای شمالی. آینده صنعتی
صنعت نساجی در آمریکای شمالی به شدت بستگی به تکنولوژی

جدید و کاربرد آن فناوری دارد
حل مشکلات. صنعت آمریکای شمالی خلاق و ابتکاری در یافتن

محصولات و برنامه های جدید است.
بخش صنعت نساجی شرقی و اروپای غربی همچنان رشد می کند.

آلمان به طور گسترده ای در نظر گرفته شده است
رهبر بازار اروپا در پارچه های صنعتی با حدود 50 درصد از

تولید نساجی در این کشور است
محصولات این بخش شامل حدود 600 شرکت با بیش از

20 کارمند است. آلمان چهارم است
بزرگترین بازار برای پارچه های صنعتی تولید شده توسط ا

یالات متحده است. تنها کشورهای اروپایی دیگر در بالای 20 نفر بلژیک هستند

 

فروش پارچه تنظیف

و هلند.
انتظار می رود که آسیا و اقیانوسیه در طول دوره پیش بینی یک بازار بزرگ باشد.

پایه صنعتی قوی منطقه
منجر به افزایش قابل توجهی در تقاضا برای انواع پارچه های صنعتی شده است.

بازار نساجی فنی آسیا-اقیانوس آرام
سهم قابل توجهی از بازار جهانی نساجی تکنولوژی در سال 2015

را به خود اختصاص داده است. بازارهای نوظهور مانند چین،
هند و ویتنام، همچنان به نقش کلیدی در بازار پارچه های پارچه ای

ادامه خواهند داد. رشد در این منطقه است
رانده شده توسط افزایش جمعیت در قاره، بهبود شرایط اقتصادی،

مانند افزایش تولید ناخالص داخلی و

یکبار مصرف و بخشهای پررونق تولید. عوامل کلیدی اضافی مواد نساجی فنی

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.